BOUW VERTROUWEN OP

Duiken is een fysieke activiteit die veilig en plezierig is en die zelfvertrouwen oproept door samen te werken met een buddy!

GROEPSSTEUN

Als je een vriend hebt om je ervaringen mee te delen wordt het niet alleen gemakkelijker, maar ook dragelijker!

NIEUWE VOORUITZICHTEN

Het hebben van een hobby geeft een nieuw doel aan het leven, wat het leven in het algemeen positief zal beïnvloeden!

OVER ONS

Stichting All Stars Diving heeft als doel het bijstaan van (gewezen) professionele hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten. De mannen en vrouwen die in actie komen in situaties waar de burger hard voor wegloopt of voor weg kan lopen. Onze hulpverleners zijn helden. Maar ook helden hebben het soms zwaar.

Uit bekende cijfers van de Nederlandse politie (PTSS bij de politie – Een beter beeld 2012) blijkt dat na behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) nog 60% restklachten heeft. Restklachten als concentratieproblemen, nervositeit, schrikachtig, slaapproblemen, hartkloppingen, moeheid en geïrriteerdheid.

Stichting All Stars Diving focust zich op deze groep. Binnen Nederland zijn enkele goede initiatieven op het gebied van actieve therapie. Echter zijn dit grotendeels een-dags activiteiten. All Stars Diving is niet gericht op het bieden van een leuk uitje, maar is gericht op het bieden van een ervaring die een positieve impact heeft op het leven.

Stichting All Stars Diving is geen vervanging van professionele therapie, maar kan een uitstekende aanvulling zijn of juist een houvast voor als de therapie stopt. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een continue strijd. Duiktherapie wordt geassocieerd met het opbouwen van vertrouwen, het creëren van nieuwe sociale contacten en groepssteun.

Kort samengevat betekent dit een verbetering van de algemene gezondheid, persoonlijk welzijn, sociale vaardigheden, algemene kwaliteit van het leven en een verbeterde mentale conditie en vermindering van psychische klachten.

ONZE DOELGROEP

Wij hebben als doel het bijstaan van (gewezen) professionele hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten. Wij zijn ons er van bewust dat er meerdere sectoren zijn die vallen onder professionele hulpverlening, mocht jij van mening zijn dat je werkzaam bent (of bent geweest) als professioneel hulpverlener en je voldoet aan de criteria om deel te nemen aan een programma, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen en zullen je aanmelding dan individueel beoordelen.

HET ONTSTAAN

Stichting All Stars Diving is op initiatief van Paul Knörr, een voormalig politieagent van Politie eenheid Den Haag, opgericht als een resultaat van een lange persoonlijke strijd tegen posttraumatische stressstoornis (PTSS) die een positieve wending kreeg door duiken. Na een lange periode van bezinning en veel onderzoek naar vergelijkbare initiatieven in Amerika (Ministerie van Veteranen) is de overtuiging ontstaan dat duiktherapie werkt, helpt en mogelijk is in Nederland.

ONZE MISSIE

De missie van Stichting All Stars Diving is gericht op het creëren van een positiever zelf- en toekomstbeeld en het geven van hoop aan (gewezen) professionele hulpverleners en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten.

WAAROM EEN STICHTING?

Er is gekozen om een stichting op te zetten omdat All Stars Diving geen winstoogmerk heeft. Het is All Stars Diving niet te doen om geld te verdienen. All Stars Diving wil (gewezen) professionele hulpverleners en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het duiken en de onderwater wereld. Dit kunnen beschadigde hulpverleners zijn uit Nederland maar ook vanuit het buitenland.

DONATIES & SPONSORING

Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft is de stichting afhankelijk van sponsoring. Sponsoring kan op verschillende manieren worden gedaan. Op dit moment zijn er enkele sponsoren die Stichting All Stars Diving een warm hart toedragen en daar zijn wij uiteraard dankvoor voor.

Mocht u willen sponsoren als persoon of als bedrijf dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de secretaris voor alle informatie. De stichting, cursisten en toekomstige cursisten zullen zeer erkentelijk zijn!

HET TEAM

Paul Knörr
Initiatiefnemer
Instructeur

Karel Knörr
Voorzitter

Dominique Patuel
Secretaris
Divemaster i.o.

Gilbert Gordijn
Penningmeester
Open Water Diver

Marco Kappetein
Ondersteuning
Divemaster

Gül Hasirci
Ondersteuning
Divemaster

Ülkü Tuluk
Ondersteuning
Instructeur

Vacant
Ondersteuning
Instructeur