Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Stichting All Stars Diving niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Stichting All Stars Diving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

© Copyright 2020/2021 - All Stars Diving