Voortgang Stichting All Stars Diving

Algemeen

In 2020 heeft Paul als initiatiefnemer het idee van de Stichting met enkele personen besproken. Deze personen, die op dit moment tevens deel uitmaken van het bestuur, stonden er zeer positief tegenover. Om een goede basis te creëren is Paul samen met het bestuur om de tafel gaan zitten om het plan uit te werken tot een beleidsplan. Dit was niet altijd even makkelijk omdat we in die periode te maken kregen met de wereldwijde pandemie. In het voorjaar van 2021 was het beleidsplan definitief. Daarna is alles in een stroomversnelling gegaan. Wij willen benadrukken dat het initiatief niet tot stand had kunnen komen door onze sponsoren en donateurs.

Wij willen daarom onze hoofdsponsors; SSI Benelux, JUST notarissen, Start Duiken, Dive Post (zoetermeer), Recreatie Midden-Nederland, Duikcentrum The Wave en Tempo Reclame hartelijk danken voor het ondersteunen van het initiatief maar ook de Club van 50 en de overige donateurs hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. Nogmaals dank!

In de tussentijd is Stichting All Stars Diving ook nog benaderd door The Polygon Seahorse. The Polygon Seahorse zorgt regelmatig voor leuke en leerzame podcasts en webinars en richt zich volledig op de duikbranche. The Polygon Seahorse vond het een zeer interessant initiatief en wilde daar graag meer over weten. Na kort overleg werd het plan gesmeden om een podcast op te nemen waarin wij als Stichting konden vertellen hoe het inititief tot stand is gekomen en wat het doel is van de Stichting. Deze podcast is onlangs opgenomen en zal binnen enkele dagen online beschikbaar worden gesteld.

Kortom, er heeft zich in 2021 een hoop afgespeeld. Stichting All Stars Diving is inmiddels een volwaardige duikschool en wij hopen vooral in 2022 nog meer cursisten (in overeenstemming met de doelgroep van de Stichting) aan te kunnen trekken zodat wij die kunnen opleiden tot Open Water Diver en zij op die manier kunnen ondervinden wat duiken voor positiviteit kan brengen in het dagelijks leven.